top of page
forest logo2.ai.png

NYBYGG, RESTAURERING

PROSJEKTERING, OPPGRADERING OG FORNYELSE AV NY OG EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE 

AREALPLAN

UTARBEIDELSE AV MULIGHETSANALYSER, REGULERINSGPLANER OG SITUASJONSPLANER

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

FOKUS PÅ AREALEFFEKTIVE OG ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER FOR BÅDE ARKITEKTUR OG AREALPLAN

bottom of page